• 0254 542152
  • adiapavaleajiului@gmail.com

Legislaţie

adobe_reader_pdf_downADI – PROIECT PLAN DE SELECTIE COMPONENTA INITILA

 


adobe_reader_pdf_downHOTĂRÂRE Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice


adobe_reader_pdf_down

HOTĂRÂRE Nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice


adobe_reader_pdf_down

LEGE Nr. 51 din  8 martie 2006 *** Republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice


adobe_reader_pdf_down

LEGE Nr. 215 din 23 aprilie 2001 *** Republicată – Legea administraţiei publice locale


adobe_reader_pdf_down

LEGE  Nr. 241/2006 din 22 iunie 2006 *** Republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare


adobe_reader_pdf_down

LEGE Nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii


adobe_reader_pdf_down

ORDIN Nr. 65 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare


adobe_reader_pdf_down

ORDIN Nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare


adobe_reader_pdf_down

ORDIN  Nr. 89 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare


adobe_reader_pdf_down

ORDIN Nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare


adobe_reader_pdf_down

HOTĂRÂRE Nr. 14/12.09.2017 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SC Apa Serv Valea Jiului SA prin aplicarea regulilor de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice reglementate de OUG nr. 109/2011.


adobe_reader_pdf_down

PLAN DE SELECTIE – Componenta initiala pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie ai SC Apa Serv Valea Jiului SA Petrosani


adobe_reader_pdf_down

Selecție membri ai Consiliului de administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani 2017 – Anunț 


adobe_reader_pdf_down

Selecție membri ai Consiliului de administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani 2017 – Plan de selecție


adobe_reader_pdf_down

Selecție membri ai Consiliului de administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani 2017 – Formulare


adobe_reader_pdf_down

Hotărârea AGA nr. 8
din 19.10.2017

 


adobe_reader_pdf_down

Act constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani,
actualizat la 02.03.2017


adobe_reader_pdf_down

Scrisoare de asteptari privind selectia Consiliului de Administratie al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani


adobe_reader_pdf_down

PROIECT PLAN DE SELECȚIE – Componenta inițială Pentru desemnarea unui membru in Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani


 

Act constitutiv al SC APA SERV VALEA JIULUI SA
ADI – COMPONENTA INTEGRALA PLAN DE SELECTIE antet
Anunt ziare
Formulare
Plan de Administrare 2018-2022


2018

Act Constitutiv Apa Serv 2018
Anunt site Formulare 3
Plan de Administrare 2018-2022
Plan de Selectie Componenta Integrala 2018
Scrisoare de Asteptari 3