• 0254 542152
  • adiapavaleajiului@gmail.com

Membri

  1. Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara, cod 330025, reprezentat de Dl. Sorin Adrian Vasilescu, împuternicit în acest scop prin Dispoziţia nr. 218/2016;
  2. Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, cu sediul în Lupeni, str. Revoluţiei nr. 2, judeţul Hunedoara, cod 335600, reprezentat de Dl.Mogoş Gheorghe, în calitate de reprezentant, legal împuternicit în acest scop prin Dispoziţia nr. 719/2016;
  3. Municipiul Petroşani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani, cu sediul în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judeţul Hunedoara, cod 332019, reprezentat de Dna. Manea Marinela, în calitate de reprezentant, legal împuternicit în acest scop prin Dispoziţia nr. 45/2016;
  4. Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu,nr.31, judeţul Hunedoara, cod 332600, reprezentat de dl. Primar Ile Gheorghe;
  5. Oraşul Aninoasa, prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, cu sediul în Aninoasa, str. Libertăţii nr. 85, judeţul Hunedoara, cod 335100, reprezentat de Dl.Gheorghe Simion Nelu în calitate de reprezentant, legal împuternicit în acest scop prin Dispozţia nr. 395/2015;
  6. Oraşul Petrila, prin Consiliul Local al Oraşului Petrila, cu sediul în Petrila, str. Republicii, nr. 196, judeţul Hunedoara, cod 335800, reprezentat de dl. Primar Jurca Vasile;
  7. Oraşul Uricani, prin Consiliul Local al Oraşului Uricani, cu sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, judeţul Hunedoara, cod 336100, reprezentat de D-na. Markus Florena, în calitate de reprezentant, legal împuternicit în acest scop prin Dispoziţia nr. 91/2016;